Ĺ tampaj ovu stranu

Nails - ?vrstina koja spaja

Ekseri

EKSERI

Najcešc?a primena eksera je u gra?evinarstvu i stolarstvu, koriste se za pri?vršc?ivanje jednog ili više predmeta jedne za druge. Ekseri se naj?ešc?e koriste za pri?vršc?ivanje komada drveta, ali se koriste i za plastiku, gips, zidove i beton. Ekseri su obi?no izra?eni od ?elika ali mogu biti izra?eni i od ner?ajuc?eg ?elika, gvož?a, bakra, aluminijuma ili bronze.

ekser

Postoji mnogo razli?itih tipova eksera, koji zavise  od materijala od kog su napravljeni i stepena snage držanja  koju oni moraju imati. Zatim imate ekser za solariju, gradjevinski ekser, ekser za drvo, ekser za plafon, ekser za beton, U ekser ili ekser spojnica, L ekser ili ekser kuka i sl.


Pored standardnih eksera, ekseri koje imamo u ponudi su: U Ekseri, T Ekseri, L Ekseri, Ring Ekseri, Spiralni Ekseri, Ekseri sa so?ivastom glavom, Liva?ki Ekseri.

Ekser
U Ekseri
T ekseri
Ring ekseri
Spiralni elseri
Ekseri sa so?ivastom glavom
Liva?ki ekseri
image
Ekseri 10 x 10 - 1 kg
10000 dostupan
Pozovite za cenu

image
Pozovite za cenu

image
Ekseri 10 x 10 - 25 kg
10000 dostupan
Pozovite za cenu

image
Ekseri 10 x 10 - 5 kg
10000 dostupan
Pozovite za cenu

image
Ekseri 10 x 15 - 1 kg
10000 dostupan
Pozovite za cenu

image
Pozovite za cenu

image
Ekseri 10 x 15 - 25 kg
10000 dostupan
Pozovite za cenu

image
Ekseri 10 x 15 - 5 kg
10000 dostupan
Pozovite za cenu

image
Ekseri 12 x 10 - 1 kg
10000 dostupan
Pozovite za cenu

image
Pozovite za cenu

image
Ekseri 12 x 10 - 25 kg
10000 dostupan
Pozovite za cenu

image
Ekseri 12 x 10 - 5 kg
10000 dostupan
Pozovite za cenu

image
Ekseri 12 x 20 - 1 kg
10000 dostupan
Pozovite za cenu

image
Pozovite za cenu

image
Ekseri 12 x 20 - 25 kg
10000 dostupan
Pozovite za cenu

image
Ekseri 12 x 20 - 5 kg
10000 dostupan
Pozovite za cenu

image
Ekseri 14 x 13 - 1 kg
10000 dostupan
Pozovite za cenu

image
Ekseri 14 x 20 - 1 kg
10000 dostupan
Pozovite za cenu

image
Pozovite za cenu

image
Ekseri 14 x 20 - 25 kg
10000 dostupan
Pozovite za cenu


Powered by qEngine
Generated in 0.066 second | 76 queries